Ženski krug

Ženski krugovi mjesto su podrške i suradnje, osvještavanja i prepuštanja. Na ovoj ceremonijalnoj radionici osvjestit ćemo i utjeloviti žensku energiju te otkriti silinu moći koja se skriva u ženskom plemenu. Ponovno ćemo se povezati sa drevnim znanjima koja kolaju duboko u nama, ali su zbog užurbanosti i hektike modernog vremena često neosvještena i neiskorištena. 

Spoznat ćemo snagu i moć ženske cikličke prirode, povezati se sa sobom kroz spontani pokret i samomasažu te upoznati brojne prakse koje žene mogu činiti na svakodnevnoj razini kako bi se što dublje povezale sa vlastitom prirodom. Nakon Ženskog kruga, ceremonijalno ćemo se spojiti s muškarcima koji će u međuvremenu imati Muški krug, kako bi naši probuđeni Shiva i Shakti plesali i slavili život u orgazmičkoj ekstazi.