Eva Jurković

Eva Jurković, psihologinja i psihoterapeutkinja, završila je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i specijalizaciju iz kognitivno-bihevioralnih terapija. U radu s klijentima primjenjuje ACT, CFT i MBSR – terapijske pravce kroz koje učimo kvalitetnije reagirati na vlastite misli, emocije i životne situacije, prihvaćati ih kao dio svog iskustva i prijenosnike važnih informacija koji nam pomažu da usmjerimo svoj život u smjeru vlastite svrhe. Eva u svom radu kombinira i znanja i tehnike drevnih filozofija kao što su yoga, tantra i šamanizam, a povezivanje sa prirodom koristi kao osnovni medij povratka sebi.

Na MagMi, Eva će uz Antona biti u ulozi domaćice festivala – upoznavat će vas sa tehničkim aspektima programa, vodit će ekipu iscjelitelja i krizna savjetovanja ukoliko za njima bude potrebe, vodit će ženski krug te radionicu tantričke masaže.