dr. dijana kaurin

Još kao djevojčica, Dijana se zaljubila u tijelo i sve što je vezano za funkcioniranje tela – pa je najprije završila Medicinski, pa Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Tijekom studija počela je i s psihoanalizom i krenula na duhovno putovanje, dok je usporedo s time inspiriraju umjetnost i filozofija, pa piše poeziju, slika i… meditira. Meditacija je nešto što prakticira sada već pola života.
Dijanina velika ljubav prema bivanju u unutarnjim procesima i uranjanju u vlastite dubine navodi je i inspirira da demistificira mistična iskustva koja ljudi, pa i ona sama, doživljavaju unutar svojih duhovnih putovanja.
2018. uobličava svoje znanje učeči uz Dr. Joe Dispenzu i 2020. ulazi u jednu od njegovih službenih iscjeljiteljskih grupa.

radionica: Meditacija u hodu – Obilje Života

Ovo će biti putovanje u dubine naše podsvijesti uz pomoć prirode, kojom ćemo biti okruženi. Fokusirat ćemo se na otvaranje i aktiviranje svojeg najkreativnijih centra – Srca – i njime, uz podršku prirode, privlačiti Obilje u svoj Život.